Reduceri de costuri

  • de

 

Vei face economii datorită eliminării cheltuielilor implicate de angajarea cu Contract individual de muncă:

  • Cheltuielile cu impozitele datorate bugetelor de stat, concedii, prime, in cuantum de aprox. 54 % (impozitele si taxele datorate la Bugetul de Stat şi al Asigurarilor sociale reprezintă aprox. 26 % din venitul brut al angajatului , iar angajatorul achită aprox. 28 % la venitul brut realizat)
  • Costurile pentru crearea a cel puţin un loc de muncă (spaţiu, mobilier, calculator, imprimantă, consumabile, programe informatice de contabilitate, salarizare, legislaţie, cărti si reviste de specialitate, abonamente la legislaţie, etc…)